Кампари

Em G Em G Em G Em G кампари выпей за меня кампари кампари C#m кампари с соком кампари с ромом кампари со льдом Em C#m Em C#m C#m кампари с джином кампари с содовой кампари оранж Em G Em G Em G Em G кампари выпей за меня кампари кампари

Аккорды: